Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków II Liceum "Morzysław"

Numer KRS: 0000860748
Numer konta: 05 1940 1076 3216 8631 0000 0000

Podziękowania

W imieniu zarządu i członków Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków II Liceum "Morzysław" składamy serdeczne podziękowania za przekazanie 1% podatku od osób fizycznych oraz darowizny, które dotychczas wpłynęły na konto Stowarzyszenia. W tej chwili dysponujemy kwotą 18 365,10 zł. Dbając o transparentność naszych działań i zaufanie darczyńców, zapewniamy o skrupulatnym informowaniu o podjętych działaniach służących dobru i rozwojowi społeczności szkolnej oraz absolwentów. Planowane inicjatywy są zgodne z celami statutowymi Stowarzyszenia, które są przedstawione poniżej. Jednocześnie prosimy absolwentów, sympatyków i społeczność szkolną II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie o zgłaszanie koncepcji zagospodarowania dostępnych środków w obrębie następujących sfer zawartych w statucie Stowarzyszenia:
 
Cel i obszary działania.
§6
Celem Stowarzyszenia są działania służące wspieraniu społeczności szkolnej oraz absolwentów
w zdobywaniu wiedzy, wszechstronnym rozwoju i pokonywaniu trudności życiowych. Powyższe cele realizowane są w szczególności w sferze następujących zadań pożytku publicznego:
1.     Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.
2.     Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
3.     Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
4.     Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów
i  współpracy między społeczeństwami.
5.     Promocja i organizacja wolontariatu.
 
§7
Celem Stowarzyszenia jest również:
1.     Działalność na rzecz rozwoju II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie.
2.     Działalność mająca na celu usprawnienie infrastruktury II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie.
3.     Pielęgnowanie i popularyzacja tradycji Szkoły.
4.     Wymiana myśli, poglądów (fora dyskusyjne).
5.     Pomoc członkom w poszukiwaniu pracy.
6.     Organizowanie życia koleżeńskiego, kulturalnego i turystycznego członków (spotkania towarzyskie, sportowe, rajdy, biwaki).
 

Konińskie wspomnienia

Konińskie wspomnienia - artykuły z regionalnego portalu LM.pl umieszczone dzięki uprzejmości autora, p. Roberta Olejnika:

KRONIKI