Styczeń 2021

22 stycznia,  2021 roku przypada 100. rocznica urodzin patrona II LO w Koninie –Krzysztofa Kamila Baczyńskiego- wrażliwego, skromnego  i utalentowanego poety pokolenia Kolumbów, który zamienił pióro na karabin. 27 listopada 2020 roku Sejm ustanowił go jednym z Patronów roku 2021. Choć poeta  zginął w Powstaniu Warszawskim,  w wieku zalewie 23 lat, pozostawił po sobie niemały dorobek poetycki. W uchwale sejmowej czytamy: „W uznaniu zasług K.K. Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Prezentując  „Pieśń o szczęściu”, pragniemy zainaugurować początek obchodów Roku K.K. Baczyńskiego w „Drugim”.

Link do teledysku:   https://youtu.be/QCK92s-QFos
 

Luty 2021

W lutym uczniowie naszej szkoły uczestniczyli online w wykładzie historycznym „Pokolenie Kolumbów – młodzież walcząca”, który przeprowadziła dr Izabella Kopczyńska z Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Wykład został przygotowany z okazji 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. W czasie zajęć przypomniana została jego postać, twórczość oraz udział w Powstaniu Warszawskim. Przybliżona została również historia młodych Wielkopolan, którzy brali czynny udział w działalności konspiracyjnej w czasie II wojny światowej.

Marzec 2021

KONKURS PLASTYCZNY!
 
W ramach obchodów  Roku  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, biblioteka szkolna zaprasza utalentowanych uczniów II LO  do udziału w  Szkolnym Konkursie Plastycznym inspirowanym twórczością K. K. Baczyńskiego.
 
Cele Konkursu:
1. Upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
2. Popularyzacja twórczości poety.
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni literacko-plastycznej uczniów.

Regulamin Konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich  uczniów II Liceum.
2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest plastyczna interpretacja wybranego utworu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego lub jego fragmentu.

3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką (malarstwo, grafika, rysunek, fotografia, collage lub inne) w formacie A3  (29,7 x 42 cm).
4. Prace należy dostarczyć do 9 kwietnia 2021 roku do biblioteki lub sekretariatu szkoły.

5.  Na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić następujące informacje:  - imię i nazwisko autora; klasa; tytuł utworu, który stał się inspiracją dla pracy konkursowej

6. Podstawowymi kryteriami oceny pracy będą: pomysłowość, oryginalność i  zaangażowanie uczestnika w stworzenie pracy.

7. Zgłoszone prace oceni Komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

8. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe w postaci bonów do Empiku.

9. Prezentacja zgłoszonych prac, podsumowanie Konkursu, ogłoszenie wyników  i wręczenie nagród nastąpi  23 kwietnia 2021 r. w czasie trwania obchodów Światowego Dnia Książki         i Praw Autorskich na szkolnym forum.

Zapraszamy do udziału!
 
 
"NIE WSTYDŹ SIĘ MIŁOWANIA, TWORZENIA I DORASTANIA"
K. K. Baczyński