Dodaj do ulubionych >>  Strona startowa>>

Rekrutacja 2010/2011

Nabór elektroniczny - www.konin.edu.com.pl/Kandydat

W piątek 7 maja 2010 r. rozpoczęła się w Koninie rekrutacja do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2010/2011. Proces naboru już po raz kolejny wspomagany jest systemem komputerowym KSEON Optivum. Jednak nie wystarczy jedynie zarejestrować się w systemie, należy dostarczyć wymagane dokumenty do szkoły pierwszego wyboru w terminie do piątku 21 maja 2010 r. do godz. 1500. Do wydrukowanego z systemu podania o przyjęcie do szkoły należy załączyć: dwie fotografie oraz kartę pomocniczą w postępowaniu rekrutacyjnym. W szkołach pierwszego wyboru kandydaci mają możliwość nieodpłatnego skorzystania z komputera. Dopóki jednak kandydat nie dostarczy dokumentów do szkoły pierwszego wyboru, może zmieniać swoją listę preferencji, wybierając dowolną liczbę oddziałów w maksymalnie trzech szkołach ponadgimnazjalnych.

- PUNKT NABORU w II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie – sala 119 czynny od 7 maja 2010 r. w dni robocze w godzinach 800 - 1500.

- PLANOWANE ODDZIAŁY

- Zarządzenie nr 0151/1/2010 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2010/2011

- Zasady rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie wielkopolskim (załącznik nr 1)

- Lista konkursów wiedzy, artystycznych i sportowych, które obowiązywały w procesie rekrutacji w latach 2007/2008 - 2009/2010 i mogą być wykorzystane przez szkolne komisje rekrutacyjno kwalifikacyjne na rok szkolny 2010/2011, obejmujące cykl kształcenia 2007/2008 - 2009/2010 (załącznik nr 2)

- Karta pomocnicza w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum (załącznik nr 3)

- Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych na podbudowie gimnazjum na rok szkolny 2010/2011 (załącznik nr 4)

- Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haranni - Gymnasium w Herne
Niemcy

27 Miejskie Liceum Ogólnokształcące
im. I.E. Kustowa
w Briańsku
Rosja

Copyright by 2liceum 2000-2002. Wszelkie prawa zastrzeżone