Srebrna szkoła 2021
29.01.2021
Srebrna szkoła 2021
27 stycznia 2021 r. miesięcznik „Perspektywy" ogłosił wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2021. Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego w Koninie zajęło 286. pozycję w Polsce  oraz 20. miejsce w Wielkopolsce zdobywając tytuł srebrnej szkoły. W rankingu maturalnym liceów ogólnokształcących 2021 szkoła zajęła 286. miejsce w Polsce,  na 300 szkół wziętych pod uwagę w tym zestawieniu.
 
Dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu!
 
NASZE KANAŁY