Jubileusz 55- lecia szkoły
5.11.2020
Jubileusz 55- lecia szkoły
,,Trzeba uważać: czas się zbyt szybko w przeszłość zamienia”- słowami z wiersza ,,Elegia codzienna” naszego patrona, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, rozpoczęliśmy uroczystość kończącą i podsumowującą obchody 55-lecia naszej Szkoły. O uważność  i koncentrację na tym, co stanowi esencję naszego życia, prosili młodzi artyści- nasi uczniowie, prezentując utwory o miłości, ulotności życia i przemijaniu: erotyki, ,,Czas miłości”, ,,Czas przemian”… Nie zabrakło też elementów humoru i satyry – po raz kolejny S. Mrożek ,,przemówił” do nauczycieli i o nauczycielach, zwłaszcza że uroczystość mająca miejsce 16 października 2020 roku zbiegła się ze Dniem Edukacji Narodowej. Była więc okazja, aby uczniowie pierwszych klas złożyli ślubowanie, a pani dyrektor, Małgorzata Koziarska- Sip powitała nowych członków społeczności szkolnej i podziękowała nauczycielom i pracownikom II Liceum Ogólnokształcącego w Koninie za zaangażowanie  w pracę oraz atmosferę sprzyjającą współpracy. Była też okazja, aby przenieść się w podroż pełną humoru i wspomnień dzięki filmowi pokazującemu, jak II LO rozwijało się wraz z naszym miastem i zawołać razem z K. K. Baczyńskim oraz naszymi absolwentami   i uczniami: ,,jak piersi nieba chcę być wolny!”, jeszcze raz oglądając ich w teledysku pt. ,,Pieśń o szczęściu”.
NASZE KANAŁY