Krzysztof Kamil Baczyński - konkurs plastyczny
11.02.2021
Krzysztof Kamil Baczyński - konkurs plastyczny
KONKURS PLASTYCZNY!
 
W ramach obchodów  Roku  Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, biblioteka szkolna zaprasza utalentowanych uczniów II LO  do udziału w  Szkolnym Konkursie Plastycznym inspirowanym twórczością K. K. Baczyńskiego.
 
Cele Konkursu:
1. Upamiętnienie 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
2. Popularyzacja twórczości poety.
3. Rozwijanie wrażliwości estetycznej i wyobraźni literacko-plastycznej uczniów.

Regulamin Konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich  uczniów II Liceum.
2. Zadaniem uczestnika Konkursu jest plastyczna interpretacja wybranego utworu Krzysztofa Kamila Baczyńskiego lub jego fragmentu.

3. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę wykonaną dowolną techniką (malarstwo, grafika, rysunek, fotografia, collage lub inne) w formacie A3  (29,7 x 42 cm).
4. Prace należy dostarczyć do 9 kwietnia 2021 roku do biblioteki lub sekretariatu szkoły.

5.  Na odwrocie pracy konkursowej należy umieścić następujące informacje:  - imię i nazwisko autora; klasa; tytuł utworu, który stał się inspiracją dla pracy konkursowej

6. Podstawowymi kryteriami oceny pracy będą: pomysłowość, oryginalność i  zaangażowanie uczestnika w stworzenie pracy.

7. Zgłoszone prace oceni Komisja powołana przez Organizatora Konkursu.

8. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe w postaci bonów do Empiku.

9. Prezentacja zgłoszonych prac, podsumowanie Konkursu, ogłoszenie wyników  i wręczenie nagród nastąpi  23 kwietnia 2021 r. w czasie trwania obchodów Światowego Dnia Książki         i Praw Autorskich na szkolnym forum.

Zapraszamy do udziału!
 
 
"NIE WSTYDŹ SIĘ MIŁOWANIA, TWORZENIA I DORASTANIA"
K. K. Baczyński
 
 
NASZE KANAŁY